การรับนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
การรับนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ หน้าแรก ตรวจสอบสถานะ เอกสารในการสมัคร คู่มือการสมัคร ผู้ดูแลระบบ


การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


54

มัธยมศึกษาปีที่ 1 EP

151

มัธยมศึกษาปีที่ 1 SMTE

63

มัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE

268

รวมผู้สมัครทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563   Update

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564


การรับนักเรียน ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ปิดรับสมัคร)

รับสมัครวันที่ 19-23 มี.ค. 2564

ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP) ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP) บัญชีสำรองประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE) ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE) บัญชีสำรองประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE) ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE) บัญชีสำรองประกาศผล
ประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมกรณีนักเรียนสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP) ประกาศผล
ประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมกรณีนักเรียนสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE) ประกาศผล
ประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมกรณีนักเรียนสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE) ประกาศผล

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษฯ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2564

1. ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและสำเนาบัตรประชาชนบิดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงพร้อมสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดาและสำเนาบัตรประชาชนมารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงพร้อมสำเนา
6. สูติบัตรของนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
7. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
8. อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญหย่า ใบมรณบัตร ใบรับรองการเป็นบุตรบุญธรรม ฉบับจริงพร้อมสำเนา
*(คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา ให้มีเอกสารข้อ 7 โดยผู้ปกครองหมายถึงบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
9. แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ดาวน์โหลด

หลักฐานประกอบการสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4


ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อนเว็บไซต์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 20 เมื่อวานนี้ 3,248

©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล