ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่


×

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร
@nrstudent


คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

คลิกรายละเอียด

แนวปฏิบัติในการมอบตัวและเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

คลิกรายละเอียด

แบบข้อมูลนักเรียนใหม่รายบุคคล (DMC) นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

คลิกรายละเอียด

หลักฐานการสมัครและขั้นตอนการสมัคร


ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก!
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า ด้านหน้าและด้านหลัง จากฉบับจริง หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566
 3. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา (กรณีอาศัยอยู่กับบิดา มารดา) หรือผู้ปกครอง (กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่นักเรียนได้อาศัยอยู่จริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. รูปถ่ายหนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงของเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน Download!
 7. แผนที่บ้านของนักเรียน  Download!
 8. รูปถ่ายสำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 9. รูปถ่ายสำเนาเกียรติบัตรรางวัล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า ด้านหน้าและด้านหลัง จากฉบับจริง หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566
 3. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. รูปถ่ายสำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 5. รูปถ่ายสำเนาเกียรติบัตรรางวัล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก!
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ด้านหน้าและด้านหลัง จากฉบับจริง หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566
 3. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. รูปถ่ายหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
 5. รูปถ่ายสำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 6. รูปถ่ายสำเนาเกียรติบัตรรางวัล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการสมัครสอบ
 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง
 3. อัพโหลดเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล
 5. เมื่อสมัครเรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร

เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

 1. ใบมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2567 Download!
 2. แบบข้อมูลนักเรียนใหม่รายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2567 Download!
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1 : ผู้ปกครองต้องยื่นความจำนงด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

จำนวนผู้สมัคร


55

มัธยมศึกษาปีที่ 1 EP

170

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทย์-คณิตฯ

44

มัธยมศึกษาปีที่ 1 SMTE

92

มัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE

361

รวมผู้สมัครทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2567

วันที่รับสมัคร
ห้องเรียน EP
ห้องเรียน วิทย์-คณิตฯ
ห้องเรียน SMTE1
ห้องเรียน SMTE4
รวม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
12 คน
47 คน
6 คน
54 คน
119 คน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
21 คน
54 คน
5 คน
1 คน
81 คน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
6 คน
29 คน
15 คน
7 คน
57 คน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
10 คน
25 คน
6 คน
21 คน
62 คน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
6 คน
15 คน
12 คน
9 คน
42 คน


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 728 เมื่อวานนี้ 7,814

©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล